Why I started Muuv? Why Muuv is important?

muuv-blog

English

Why I started Muuv?

The whole idea of the Muuv-project started from the feedback I have received from ballet school teachers. They have noticed that the motoric skills differ largely between students. It made me wonder what the cause of this trend was and how it may affect our children in the future. I felt socially responsible and discussed the matter with my friend Peter Vesterbacka, who also recognized the challenges mobile phones, tablets, games and the internet could be creating for the new generations. Electronic devices ease and support our lifestyle but also interfere with our needs for physical activity. We still need to keep our bodies in a condition that can sustain the brain and our cognitive skills.

“We need to move because that’s what our bodies are made for…”

Muuv is my response to this recent development. It chooses not to fight the fast advance in technology but to partner with it. It is evident that we need to move because that’s what our bodies are made for. Movement is equally important for our intellect. Different electronic devices support and enrich our lives in many ways (I wouldn’t want to live without them!) and they are here to stay, but I strongly believe that with creative solutions it is possible to combine physical activity and the modern technology. I see the National Ballet as the treasurer of movement here in Finland. Dancers refine movement to a high degree. Therefore we feel that it is our responsibility to invest in this project and keep movement alive. We believe that movement can create joy, social capacity, wellbeing and feelings that can’t be produced by technology – at least not yet! Muuv is a reminder of who we are and what we are made for.

Finnish

Miksi Muuv on tärkeä?

Ajatus Muuv-projektista syntyi jokin aika sitten, kun balettikoulun opettajat kertoivat, että erot nuorten oppilaiden motorisissa taidoissa ovat kasvaneet. Tämä ilmiö sai minut pohtimaan, mitkä syyt olivat sen taustalla ja millainen vaikutus sillä saattaisi olla lapsiimme tulevaisuudessa. Tunsin, että olemme vastuussa näistä nuorista ja keskustelin aiheesta ystäväni Peter Vesterbackan kanssa. Myös hän tiedosti ne haasteet, joita matkapuhelimet, tabletit, pelit ja internet voivat synnyttää nuorille sukupolville. Elektroniset laitteet helpottavat ja tukevat arkeamme mutta voivat vähentää luontaista liikunnan tarvettamme. Hyvä fyysinen kunto tukee muistiamme ja ajatteluamme.

“Tarvitsemme liikuntaa, sillä kehomme on tehty sitä varten…”

Muuv on vastaukseni tähän viimeaikaiseen kehitykseen. Sen tavoitteena ei ole vastustaa teknologian nopeaa kehitystä vaan liittoutua sen kanssa. On selvää, että tarvitsemme liikuntaa, sillä kehomme on tehty sitä varten. Liike on yhtä tärkeää älyllemme. Erilaiset elektroniset laitteet rikastuttavat elämäämme monin tavoin (en itse selviäisi ilman niitä!) ja ovat täällä jäädäkseen, mutta uskon vahvasti, että luovilla ratkaisuilla pystymme yhdistämään fyysisen aktiivisuuden ja nykyaikaisen teknologian. Pidän Kansallisbalettia liikkeen vaalijana ja puolestapuhujana Suomessa. Tanssijat jalostavat liikettä huippuunsa. Sen vuoksi on tehtävänämme panostaa tähän projektiin ja jakaa liikkeen ilosanomaa. Uskomme, että liike voi synnyttää hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, iloa ja muita tunteita, joita teknologia ei – ainakaan vielä! – pysty tuottamaan. Muuv on muistutus siitä, keitä olemme ja mitä varten meidät on tehty.


Mr. Muuv, Kenneth Greve  |  Kansallisbaletin taiteellinen johtaja